Autor: Súkromný dôchodok

O autorovi

Ing.Miloslav Beno a Ing.Pavol Valúch. Autori projektu Súkromný dôchodok. I. piler, II. pilier, III. pilier, porovnanie štátneho a súkromného dôchodku, vieme poradiť ako sa vyznať vo výpisoch Sociálnej poisťovne, DSS siek a DDS siek.

Vymeriavací základ zamestnankyne Marty

Vymeriavací základ – tak sa volá suma z ktorej odvádzate do Sociálnej poisťovne.

DDS čo sa deje vnútri

Zaujíma vás čo robí doplnková dôchodková spoločnosť s Vašimi peniazmi ? Zo zákona je povinná vytvoriť minimálne jeden výplatný fond. To je mešec, ktorý môže použiť na bezpečné aktivity vo forme dlhopisov a bezpečných investícií. Je preň charakteristický relatívne nízky výnos ale vysoká bezpečnosť.

Výplatná páska a dôchodok zamestnankyne Marty

Pozrieme spolu i možno i na Vašu výplatnú pásku a na výplatnú pásku Marty a ukážeme povieme si niečo o položkách dôležitých pre dôchodok.

Viete ako môže zamestnávateľ pracovať pre Vás ?

Zamestnávateľ prispieva podľa dohody buď percentom z hrubej mzdy alebo pevnou sumou v €.