Kategorie: I.pilier

Dôchodok z I.piliera bude zamestnancovi stačiť ?

V jednom z predošlých článkov sme si ukázali ako vyzerá štátny dôchodok z prvého piliera zamestnankyne Marty. Na úvod spomeniem pár faktov a položím otázku z predošlého článku.  Aký bude Martin dôchodok zo zamestnaneckého pomeru keď si platí 135.- € ? To Marta nezarába na slovenské pomery málo. Štátny dôchodok z prvého piliera nemôže Marte stačiť na slušný život.  Sociálna poisťovňa...

Môžeme ísť na dôchodok i mladší ?

Na to, aby ste mali nárok na starobný dôchodok, nestačí sa len dožiť dôchodkového veku. Súčasne musí byť splnená podmienka platieb do Sociálnej poisťovne. Nestačí teda byť evidovaný v Sociálnej poisťovni. Treba i pravidelne odvádzať poistné. Pravidelné platby platia vo všetkých troch pilieroch dôchodkového zabezpečenia. Jednoducho, ak si neodvádzate, nemôže vám byť vyplácané. V súčasnosti stačí,...

Čo bolo výsledkom diskusií o otvorení druhého piliera? Rozdelená spoločnosť.

Jedni tvrdohlavo a neobjektívne obhajovali štát a prvý pilier. Napriek tomu, že je zrejmá skutočnosť o jeho neudržateľnosti. Jednoducho do budúcna nebude stačiť. Rodí sa málo detí a populácia starne. Nie sme ani krajinou, ktorá by mala iné zdroje. Zdroje, ako má napr. Nórsko. Ak sa niekto narodí ako Nór, už má čiastočne zabezpečený dôchodok....