DDS čo sa deje vnútri

Zaujíma vás čo robí doplnková dôchodková spoločnosť s Vašimi peniazmi ?

Zo zákona je povinná vytvoriť minimálne jeden výplatný fond. To je mešec, ktorý môže použiť na bezpečné aktivity vo forme dlhopisov a bezpečných investícií. Je preň charakteristický relatívne nízky výnos ale vysoká bezpečnosť.

Okrem toho musí dôchodková správcovská spoločnosť  vytvoriť minimálne jeden príspevkový fond. Všetky DDS ky majú ale týchto príspevkových fondov viacej. Peniaze z týchto fondov sú investované do akcií, dlhopisov a iných investícií. Miera zisku je tu teda vyššia ale úmerne rastie miera rizika. Zjednodušene povedané, platí staré známe: čím väčší zárobok, tým väčšie riziko a naopak.

Tak ako tak, dds ka zhodnocuje Vaše úspory a vytvára Váš balík peňazí. Vaše peniaze potom môžete čerpať vo forme starobného alebo výsluhového dôchodku. Máte tiež možnosť jednorazového vyrovnania, čo je vlastne vyplatenie Vami nasporených a zhodnotených peňazí.

Tretí pilier je jednou zo 4 nôh nášho pevného dubového stola ktorý sa volá Súkromný dôchodok. Vstúpte ZADARMO do programu Súkromný dôchodokmy Vám pomôžeme aby Váš malý gašpárko hral vo finále veľké divadlo.

Súkromný dôchodok

Ing.Miloslav Beno a Ing.Pavol Valúch. Autori projektu Súkromný dôchodok. I. piler, II. pilier, III. pilier, porovnanie štátneho a súkromného dôchodku, vieme poradiť ako sa vyznať vo výpisoch Sociálnej poisťovne, DSS siek a DDS siek.

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezapomeňte na povinné pole.