II. pilier dôchodkového zabezpečenia

O čom je druhý pilier, ako vznikol, ako funguje a ako bude fungovať ?

Je úplne jedno v akom štáte dnes žijete. Je úplne jedno v ktorej krajine chcete stráviť zaslúžený odpočinok.

Základná myšlienka II. piliera vznikla v druhej polovici 20. teho storočia v Južnej Amerike.

Osud druhého piliera v okolitých štátoch - Česko, Maďarsko, Poľsko je tragický.

Na Slovenku spravujú druhý pilier Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS).

Zúčastnil som sa osobne začiatku realizácie druhého piliera na Slovensku. V decembri 2004 som od Úradu pre finančný trh získal Osvedčenie a bol som zapísaný v Národnej banke Slovenska. V tej dobe došlo k zanedbaniu informovanosti. Nebolo jednoznačne povedané, komu II.pilier prospeje a komu nie.

Aké ale bolo moje zdesenie o 10 rokov neskôr, keď sa začali vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera ? Hrozné ! 15.€ k štátnemu dôchodku ... to nie je vtip, chce sa z toho plakať...

Druhý pilier je rozhodne prospešný a dáva ľuďom možnosť si popri štátnom dôchodku vytvoriť ďalší príjem. Nie je ale pre každého.

Výsledky Dôchodcovských správcovských spoločností, za ich doterajšieho pôsobenia, nie sú vôbec oslnivé. Ikeď zoberieme v úvahu časté legislatívne zmeny, ktoré im určite neprospievali.

Celkový objem finančného majetku spravovaného všetkými DSS je v celkovom objeme cca 6,6 miliardy €. Viac ako 50 % spravujú dve najsilnejšie. Ich portfólio je za 10 rokov priemerne rozdelené do fondov nasledovne: dlhopisové fondy = 87 %, akciové fondy = 9,9 %, indexové fondy = 3,1 %.

Napriek tomu, že mali v niektorých rokoch mimoriadne priaznivé podmienky vo vývoji inflácie, žiadna z DSS sa nedostala v priemere za 10 rokov ani na hodnotu inflácie ... V roku 2009 bola inflácia nula, v roku 2010 dosiahla 1 % a roku 2014 bola dokonca mínusová, teda bola deflácia.

Všetky DSS-ky za prvých cca 10 rokov svojej existencia akosi " zabudli " na svojich sporiteľov. Zabudli im povedať, že ich výsledky sú slabé. Vôbec ich neinformovali, ako pracujú ich peniaze. Vôbec neriešili možnosti zmeny v jednotlivých fondoch v prospech svojich klientov. Za tých 10 rokov mali aspoň 3 krát  prehodnotiť každého individuálne a presunúť mu peniaze tam, kde mu budú viac zarábať.

Našim klientom v projekte Súkromný dôchodok sa vám to určite nestane. Minimálne raz za 3 roky "prekopeme" portfólio vašich úspor a odporučíme vám  výhodnejšie varianty. Samozrejme ZADARMO.

Viac o inflácii, deflácii a cenovej stabilite sa môžete dozvedieť z tohto krátkeho videa umiestneného na stránkach Európskej komisie. 

 http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.sk.html

Volám sa Gabika, mám 51 rokov a pracujem ako učiteľka. Pán Beno ma oslovil s myšlinkou Súkromného dôchodku. Štátny dôchodok budem podľa jeho prepočtov mať vyššie nad priemerom. Prehodnotil mi i môj druhý pilier a doporučil mi v ňom zostať. Výšku môjho súkromného dôchodku mi nastavil na sumu 300.- € mesačne. Spolu so štátnym dôchodkom mi to umožní splniť si svoje cestovateľké sny. Pre splnenie svojich predstáv, vám odporúčam kontaktovať pána Bena. Nájde priestor pre vaše sny.

Gabikaučiteľka

 

Čo môžete vyčítať z výpisu vašej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ? ( skratka DDS ).

Dva najdôležitejšie údaje z výpisu jednej DDS nájdete na tomto odkaze.

Druhá možnosť, kde hľadať dva najdôležitejšie údaje výpisu je tu.

Moje meno je Juraj. Mám 30 rokov a som živnostník v oblasti stavebníctva. Neodvázal som si poistné na dôchodok do Sociálnej poisťovne. Štátny dôchodok budem mať cca 270.- €. Dozvedel som sa o projekte Súkromného dôchodku a v tejto veci oslovil pána Bena. Neodporučil mi vstúpiť do druhého piliera. Nastavil mi môj dôchodok na 1600.- € mesačne ! To nie je všetko. Zostalo i na hypotéku a tak sa teším do nového domčeka. Ak ste neplatili poistné do Sociálnej poisťovne, určite kontaktujte pána Bena, nájde riešenie i pre vás.

Jurajživnostník

 

O čom hovorí obrázok ?

Rok 2010 bol ešte ako tak udržateľný. Na jedného dôchodcu pripadalo viac ako 5 ekonomicky činných obyvateľov. Pomer na tisíc obyvateľov predstavoval poslený rok percento blízke 100. Stačí, ak sa pozrieme okolo seba. Koľko detí máte ? Koľko plánujete mať detí ? Pomaly, ale iste sa blíži doba, kedy na jedného dôchodcu budú necelí dvaja aktívne produktívni ľudia. Nie je tomu tak ? Bohužiaľ je. Na budúce generácie jednoducho nebude mať kto robiť. Takmer každý už dnes vie, že tento systém je dlhodobo neudržateľný. 

Koľko aktívnych bude v období keď práve Vy pôjdete do dôchodku ?

Aké zdroje používame pre naše stánky ?

Zásadne od renomovaných a rozhodujúcich inštitúcií ako sú

Svetová zdravotnícka organizácia  (World Health Organization WHO), Európska centrálna banka (European Central Bank), Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňaPrognostický ústav SAV, Eurostat, Infostat.

Riešite svoj dôstojný život ako zamestnanec, živnostník alebo pracujete v zahraničí ? Nájdite riešenie pre seba.