Môžeme ísť na dôchodok i mladší ?

Na to, aby ste mali nárok na starobný dôchodok, nestačí sa len dožiť dôchodkového veku. Súčasne musí byť splnená podmienka platieb do Sociálnej poisťovne. Nestačí teda byť evidovaný v Sociálnej poisťovni. Treba i pravidelne odvádzať poistné. Pravidelné platby platia vo všetkých troch pilieroch dôchodkového zabezpečenia. Jednoducho, ak si neodvádzate, nemôže vám byť vyplácané.

V súčasnosti stačí, ak si odvádzate 15 rokov. Je to ale spravodlivé ? Určite nie. A zároveň je to dlhodobo neudržateľné. Lebo prvý pilier je založený na solidárnosti, čo je v poriadku. Na druhej strane, štát vypláca dôchodky i ľuďom dlhšiu dobu, ako skutočne pracovali.

Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia zavádza nový termín. Termín pomerného dôchodku. Znamená, že zrejme dôjde k predĺženiu doby dôchodkového poistenia na 37 rokov. Pri dobe poistenia vyššom ako 42 rokov, by mohol človek ísť do dôchodku, bez ohľadu na dôchodkový vek. Či sa táto myšlienka ujme, ukáže čas. Každopádne je zaujímavá, ale bude vyžadovať širokú diskusiu a zhodu.

Do dôchodku mladý

Do dôchodku mladý

Z pohľadu Európy ako celku, je demografický vývoj negatívny. Európa starne. Počet dôchodcov sa zvyšuje a počet ekonomicky činných obyvateľov klesá. Perspektíva je taká, že o niekoľko rokov bude vo všetkých krajinách dôchodkový vek nad 70 rokov.

Ani prognózy Svetovej zdravotníckej organizácie WHO nie sú pre nás veľmi priaznivé. WHO začala zhruba pred 15 rokmi sledovať, pre nás zatiaľ nový údaj a to HALE (HeAlthyLife Expectancy). Je to počet rokov prežitých v plnom zdraví. Choroby v staršom veku, cca po 55 rokoch budú mať a vlastne už dnes majú, rozhodujúci vplyv napr. na hrubú mesačnú mzdu. Jej poklesom dochádza k zníženiu odvodov. Štátna pokladnica tým pádom dostáva menej peňazí a výška dôchodkov je ohrozená. Rozdiel 10 rokov, v ukazovateli HALE, medzi krajinami pôvodnej EU ( známou ako stará 15 ka ) a krajinami  V –  4 ( Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko ) je hrozivý.

Máte záujem sa dozvedieť viac o projekte Súkromný  dôchodok.

 Podrobnejšie vám o tom povie tento link. 

Dozvedeli ste sa niečo nové z tohto článku ? Dajte o ňom vedieť i svojim priateľom.

Súkromný dôchodok

Ing.Miloslav Beno a Ing.Pavol Valúch. Autori projektu Súkromný dôchodok. I. piler, II. pilier, III. pilier, porovnanie štátneho a súkromného dôchodku, vieme poradiť ako sa vyznať vo výpisoch Sociálnej poisťovne, DSS siek a DDS siek.

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezapomeňte na povinné pole.