I. pilier dôchodkového zabezpečenia

Zamestnanec

Živnostník - SZČO

O čom je prvý pilier, ako vznikol, ako funguje a ako bude fungovať ?

Je úplne jedno v akom štáte dnes žijete. Je úplne jedno v ktorej krajine chcete stráviť zaslúžený odpočinok. Filozofia štátneho dôchodku je všade rovnaká.

Myšlienka a potreba vzniku dôchodkového zabezpečenia v podobe, ako ho poznáme dnes, vznikla v prvej polovici minulého storočia. Štáty si začali uvedomovať, že sa o svojich občanov musia do istej miery postarať. Každý štát má teda " svoje vrece peňazí " na dôchodky. To vrece je ale čím ďalej, tým viac deravé. Každá krajina robí záplaty tak, ako najlepšie vie. My nemáme ani zemný plyn ani ropu ... no a keby sme ju aj mali, neviem, či by sme ju " nesprivatizovali " skôr, ako by sme vôbec došli na to, že ju máme ... Posledných 20 rokov je dôkazom, že " neviditeľná ruka trhu " nevyrieši všetky problémy.

Čo môže za vývoj dôchodkov ?

  • Demografický vývoj

V čase vzniku dôchodkového systému boli traja až štyria ekonomicky činní ľudia na jedného dôchodcu. Štátny dôchodok mohol byť teda štedrý. Doba sa ale dramaticky mení. O pár rokov bude na dvoch ekonomicky aktívnych platiteľov odvodov jeden dôchodca. Jednoducho sa rodí málo detí. Na súčasnú mladšiu generáciu jednoducho nebude mať kto robiť.  

  • Nerastné bohatstvo

Sú krajiny, kde hneď keď sa narodíte, máte už dôchodok čiastočne zabezpečený. Ako je to možné ? Majú napríklad zemný plyn ako Nórsko. Príjmy z plynu idú do rozpočtu, kde na ne NIKTO nesiahne. Je im jedno, či vládne pravica alebo ľavica. NIKTO si nedovolí z tohto balíka zobrať ani korunu. Ako by to dopadlo u nás ? Ľahko si odpovie každý sám.

  • Výkonnosť ekonomiky

Krásny pojem. Používa sa často v rôznych médiách. Radi o ňom hovoria mnohí a väčšinou sa im nedá rozumieť. Mám na mysli makroekonomické pojmy, ktoré aj tak málokto chápe. A človek sa z nich nenaje. Každá rodina vie, že môže zjesť len to, na čo si zarobí. Štáty a vlády to často krát nevedia. Možno vedia, ale voľby sú voľby a moc je moc. Je úplne jedno, či sú modrí, červení, hnedí alebo oranžoví. Veselo zadlžujú budúce generácie.

Na všetky tri spomínané skutočnosti má každý z nás len obmedzený dosah. Reálne môžeme byť užitoční v prvom bode, ak máme na to vek a podmienky. Druhý bod vieme zmeniť len tak, že si jednoducho vyberieme iné miesto pre život. Tretí bod je väčšinou v rukách nadnárodných korporácii, konkrétnej vládnej garnitúry a rôznych záujmových skupín. Vieme tretiemu bodu pomôcť len a len poctivou prácou. No a to vôbec nie je málo.

Volám sa Gabika, mám 51 rokov a pracujem ako učiteľka. Pán Beno ma oslovil s myšlinkou Súkromného dôchodku. Štátny dôchodok budem podľa jeho prepočtov mať vyššie nad priemerom. Prehodnotil mi i môj druhý pilier a doporučil mi v ňom zostať. Výšku môjho súkromného dôchodku mi nastavil na sumu 300.- € mesačne. Spolu so štátnym dôchodkom mi to umožní splniť si svoje cestovateľké sny. Pre splnenie svojich predstáv, vám odporúčam kontaktovať pána Bena. Nájde priestor pre vaše sny.

Gabikaučiteľka

Sociálna poisťovňa a I. pilier

Je jediným a rozhodujúcim prvkom prvého piliera. Plynú do nej odvody z práce nás všetkých.

Sociálna poisťovňa má k dispozícii 3,9 mld. €. Na prvý pohľad slušná sumička. Ale pozor ! Plynú do nej v podstate " len " peniaze z našich výplat a nášho živnostenského podnikania. Prispieva i štátny rozpočet. Výdaje Sociálnej poisťovne na dôchodky sú vo výške 5,2 mld. €. 

Ak bude do nej plynúť stále menej peňazí, a vyplácať bude musieť stále viac ? Môže to dlhodobo fungovať ?  

Odpoveď je jednoduchá. Nemôže.

Politici (je jedno či červení, modrý, hnedý alebo oranžoví) o tom neradi hovoria, lebo vedia, že s tým treba niečo robiť. A že to vôbec nie je jednoduché. Každá závažnejšia legislatívna zmena v dôchodkovom systéme, má následky až niekoľko desaťročí dopredu. Každý štát to rieši po svojom a v rámci svojich možností.

 

Koľko aktívnych bude v období keď práve Vy pôjdete do dôchodku ?

Pohľad na Európu ako celok ukazuje nasledovné fakty. Veková štruktúra jednotlivých krajín dnešnej EÚ 28 - ky je veľmi diferencovaná. V únii žije 15,6 % obyvateľov v pred produktívnom veku. ( od 0 do 14 rokov ). Vek 65 rokov a viac dosahuje takmer 18 %. Slovensko sa v tomto nachádza so svojimi 15,4 %, zhruba v strede spektra. Obyvateľstvo v po produktívnom veku má najsilnejšie zastúpenie v Taliansku a Nemecku. 

Moje meno je Juraj. Mám 30 rokov a som živnostník v oblasti stavebníctva. Neodvázal som si poistné na dôchodok do Sociálnej poisťovne. Štátny dôchodok budem mať cca 270.- €. Dozvedel som sa o projekte Súkromného dôchodku a v tejto veci oslovil pána Bena. Neodporučil mi vstúpiť do druhého piliera. Nastavil mi môj dôchodok na 1600.- € mesačne ! To nie je všetko. Zostalo i na hypotéku a tak sa teším do nového domčeka. Ak ste neplatili poistné do Sociálnej poisťovne, určite kontaktujte pána Bena, nájde riešenie i pre vás.

Jurajživnostník

Odkiaľ čerpáme informácie na naše stánky ?

Zásadne od renomovaných a rozhodujúcich inštitúcií ako sú

Svetová zdravotnícka organizácia  (World Health Organization WHO), Európska centrálna banka (European Central Bank), Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňaPrognostický ústav SAV, Eurostat, Infostat.

Riešite svoj dôstojný život ako zamestnanec, živnostník alebo pracujete v zahraničí ? Nájdite riešenie pre seba.