III. pilier dôchodkového zabezpečenia

Zamestnanec

Živnostník - SZČO

O čom je tretí pilier, kto ho spravuje a kto tvorí. Ako funguje a ako bude fungovať ?

" Malý gašpárko „ ani „ veľké divadlo „ použité na www.sukromnydochodok.eu NIE SU žiadne osoby ani firmy. Teda nie sú tým myslené žiadne spoločnosti ani ľudia. Obidve slovné spojenia sú použité ako obraz jedno eurovej mince a 500 eurových bankoviek

III. pilier je u nás vlastne od svojho vzniku, neviem či podceňovaný, posúvaný do úzadia a možno do istej miery i diskriminovaný. Som presvedčený že neprávom. Prečo ? Na rozdiel od prvého alebo druhého piliera, ktoré nemusia vyhovovať úplne každému, tak III. pilier je skutočne pre všetkých.

Peniaze pre budúce dôchodky spravujú DDS - Doplnkové dôchodkové spoločnosti. Sú to spoločnosti, ktoré majú za úlohu pomôcť pri tvorbe dôchodkov. Zároveň tým pomáhajú Sociálnej poisťovni, ktorá nemôže donekonečna platiť viac ako dostáva.

Hrniec peňazí, ktoré tieto spoločnosti obhospodarujú nie je rozhodne malý. Predstavuje sumu viac ako 1 a pol miliardy eur.

  • III.pilier JE POVINNÝ pre dve skupiny ľudí

Býva všeobecne označovaný ako dobrovoľný a pre každého. To, že je pre každého je pravda. To, že je dobrovoľný celkom pravda nie je. Výnimkou sú ľudia, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce. Pre nich je III.pilier povinný. Platí to pre zamestnancov u ktorých kde za správne pracovné zaradenie zodpovedá zamestnávateľ. Ale pozor, platí i pre živnostníkov ktorý robia práce v 3 alebo 4 rizikovej skupine. Tí sú zodpovední sami za seba v plnej miere.

Len pre zaujímavosť, ako najčastejší rizikový faktor je u nás hluk . Nadmernému hluku je vystavených cca 70 % ľudí, ktorí vykonávajú rizikové práce. Na druhom mieste je riziko nákazy z chemikálií a to predstavuje cca 25 %. Keď to celkovo vyjadrím dvomi číslami, tak u nás vykonáva rizikové práce takmer 100 000 zamestnancov a z toho je celá 1/5 žien.

  • Čo sa deje s vašimi peniazmi vnútri DDS ?

    Zaujíma vás čo robí dôchodková správcovská spoločnosť s vašimi peniazmi ?

Zo zákona je povinná vytvoriť minimálne jeden výplatný fond. To je mešec ktorý môže použiť na bezpečné aktivity vo forme dlhopisov a bezpečných investícií. Je preň charakteristický relatívne nízky výnos ale vysoká bezpečnosť.

Okrem toho musí dds ka vytvoriť minimálne jeden príspevkový fond. Všetky dds ky majú ale týchto príspevkových fondov viacej. Peniaze z týchto fondov sú investované do akcií, dlhopisov a iných investícií. Miera zisku je tu teda vyššia ale úmerne rastie miera rizika. Zjednodušene povedané, platí staré známe: čím väčší zárobok, tým väčšie riziko a naopak.

Doplnková dôchodková spoločnosť zhodnocuje Vaše úspory a vytvára Váš balík peňazí. Vaše peniaze potom môžete čerpať vo forme starobného alebo výsluhového dôchodku. Máte tiež možnosť jednorazového vyrovnania, čo je vlastne vyplatenie vami nasporených a zhodnotených peňazí.

  • Kto vytvára finančné zdroje v III.pilieri ?

Do III.piliera môžu prispievať zamestnávatelia, zamestnanci, jedno človekové alebo malé rodinné sročky, študenti a vlastne každý občan ktorý dosiahol vek 18 rokov. Svoj Súkromný dôchodok si môžu tvoriť ľudia, ktorí pracujú v zahraničí. Jedným slovom VŠETCI.

Volám sa Gabika, mám 51 rokov a pracujem ako učiteľka. Pán Beno ma oslovil s myšlinkou Súkromného dôchodku. Štátny dôchodok budem podľa jeho prepočtov mať vyššie nad priemerom. Prehodnotil mi i môj druhý pilier a doporučil mi v ňom zostať. Výšku môjho súkromného dôchodku mi nastavil na sumu 300.- € mesačne. Spolu so štátnym dôchodkom mi to umožní splniť si svoje cestovateľké sny. Pre splnenie svojich predstáv, vám odporúčam kontaktovať pána Bena. Nájde priestor pre vaše sny.

Gabikaučiteľka

 

  • Aké výhody predstavuje tretí pilier pre vás ?

Zamestnanec má výhodu v tom, že mu zamestnávateľ Vám môže prispievať buď % z hrubej mzdy alebo pevnou sumou. Môže si prispievať on sám podľa toho ako mu to vychádza.

Peniaze v treťom pilieri sú dedičné úplne pre všetkých zúčastnených. Podliehajú teda dedičskému konaniu a ak by ste nemali možnosť čerpať, tak peniaze zdedia vaše deti alebo ten koho vy určíte. Môžete to urobiť hneď na začiatku. Alebo nemusíte uviesť dediča vôbec, sami sa rozhodnete. Táto výhoda platí pre všetkých.

Štát podporuje to, aby ľudia sporili v III. pilieri formou daňovej úľavy. Máte možnosť si ju uplatniť či už v ročnom zúčtovaní dane ako zamestnanec, tak v daňovom priznaní ak podnikáte ako živnostník. Daňovú úľavu si môžu uplatniť zamestnanci, živnostníci,  rovnako aj študenti ak sú v pracovnom pomere.

Vedeli ste, že rovnako ako je možné optimalizovať dane dajú sa optimalizovať i odvody ? Túto možnosť využijú zamestnávatelia, jedno človekové malé rodinné sro čky a do istej miery i živnostníci.

Tretí pilier je jednou zo 4 nôh nášho pevného dubového stola Súkromného dôchodku. Vstúpte zadarmo do programu Súkromný dôchodok a my Vám pomôžeme, aby Váš malý gašpárko hral vo finále veľké divadlo.

Som rád že ste dočítali až sem. Máte priateľov a známych na sociálnych sieťach, ktorí by možno radi hrali veľké divadlo s malým gašpárkom. Pomôžte svojim priateľom a známym vstúpiť na dosky, ktoré znamenajú svet.

Volám sa Gabika, mám 51 rokov a pracujem ako učiteľka. Pán Beno ma oslovil s myšlinkou Súkromného dôchodku. Štátny dôchodok budem podľa jeho prepočtov mať vyššie nad priemerom. Prehodnotil mi i môj druhý pilier a doporučil mi v ňom zostať. Výšku môjho súkromného dôchodku mi nastavil na sumu 300.- € mesačne. Spolu so štátnym dôchodkom mi to umožní splniť si svoje cestovateľké sny. Pre splnenie svojich predstáv, vám odporúčam kontaktovať pána Bena. Nájde priestor pre vaše sny.

Gabikaučiteľka

PS: Jeden nepríjemný fakt na záver. 

  • Demografický vývoj

V čase vzniku dôchodkového systému boli traja až štyria ekonomicky činní ľudia na jedného dôchodcu. Štátny dôchodok mohol byť teda štedrý. Doba sa ale dramaticky mení. O pár rokov bude na dvoch ekonomicky aktívnych platiteľov odvodov jeden dôchodca. Jednoducho sa rodí málo detí. Na súčasnú mladšiu generáciu jednoducho nebude mať kto robiť.

Koľko aktívnych bude v období keď práve Vy pôjdete do dôchodku ?

Odkiaľ čerpáme informácie na naše stánky ?

Zásadne od renomovaných a rozhodujúcich inštitúcií ako sú

Svetová zdravotnícka organizácia  (World Health Organization WHO), Európska centrálna banka (European Central Bank), Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňaPrognostický ústav SAV, Eurostat, Infostat.

Nájdite riešenie pre seba.