Výpis zo Sociálnej poisťovne vám dá odpovede

Informácia o stave individuálneho účtu poistenca - ľudovo Výpis zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa eviduje všetky Vaše pracovné aktivity.

Dostanete čierne na bielom, ako na tom vlastne ste. 
 
  • Dozviete sa koľko rokov sa Vám počíta do dôchodku. 
  • Či Vám započítavajú materskú dovolenku. 
  • Či máte v odpracovaných rokoch základnú vojenskú službu.
  • Či máte započítanú školu.
  • A ďalších veľa zaujímavých údajov, ktoré Vás možno prekvapia.

Sociálna poisťovňa má k dispozícii 3,9 mld. €. Na prvý pohľad slušná sumička. Ale pozor ! Plynú do nej v podstate " len " peniaze z našich výplat a nášho živnostenského podnikania. Prispieva i štátny rozpočet. Výdaje Sociálnej poisťovne na dôchodky sú vo výške 5,2 mld. €. 

Ak bude do nej plynúť stále menej peňazí, a vyplácať bude musieť stále viac ? Môže to dlhodobo fungovať ?  

Odpoveď je jednoduchá. Nemôže.

Politici (je jedno či červení, modrý, hnedý alebo oranžoví) o tom neradi hovoria, lebo vedia, že s tým treba niečo robiť. A že to vôbec nie je jednoduché. Každá závažnejšia legislatívna zmena v dôchodkovom systéme, má následky až niekoľko desaťročí dopredu. Každý štát to rieši po svojom a v rámci svojich možností.

 

Pohľad na Európu ako celok ukazuje nasledovné fakty. Veková štruktúra jednotlivých krajín dnešnej EÚ 28 - ky je veľmi diferencovaná. V únii žije 15,6 % obyvateľov v pred produktívnom veku. ( od 0 do 14 rokov ). Vek 65 rokov a viac dosahuje takmer 18 %. Slovensko sa v tomto nachádza so svojimi 15,4 %, zhruba v strede spektra. Obyvateľstvo v po produktívnom veku má najsilnejšie zastúpenie v Taliansku a Nemecku. 

Moje meno je Juraj. Mám 30 rokov a som živnostník v oblasti stavebníctva. Neodvázal som si poistné na dôchodok do Sociálnej poisťovne. Štátny dôchodok budem mať cca 270.- €. Dozvedel som sa o projekte Súkromného dôchodku a v tejto veci oslovil pána Bena. Neodporučil mi vstúpiť do druhého piliera. Nastavil mi môj dôchodok na 1600.- € mesačne ! To nie je všetko. Zostalo i na hypotéku a tak sa teším do nového domčeka. Ak ste neplatili poistné do Sociálnej poisťovne, určite kontaktujte pána Bena, nájde riešenie i pre vás.

Jurajživnostník

Odkiaľ čerpáme informácie na naše stánky ?

Zásadne od renomovaných a rozhodujúcich inštitúcií ako sú

Svetová zdravotnícka organizácia  (World Health Organization WHO), Európska centrálna banka (European Central Bank), Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňaPrognostický ústav SAV, Eurostat, Infostat.